นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิกาสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีมอบเข็มผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรมอาสายุวกาชาดจำนวน 15 ราย มอบโล่รางวัลส่งเสริมมาตรฐานชมรมอาสายุวกาชาด


นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิกาสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีมอบเข็มผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรมอาสายุวกาชาดจำนวน 15 ราย มอบโล่รางวัลส่งเสริมมาตรฐานชมรมอาสายุวกาชาด
โพสเมื่อ : 25 / 01 / 2019 - 14:37

นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิกาสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีมอบเข็มผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรมอาสายุวกาชาดจำนวน 15 ราย มอบโล่รางวัลส่งเสริมมาตรฐานชมรมอาสายุวกาชาด จำนวน 55 ชมรม รางวัลวทัญญุตา 3 ราย และเกียรติบัตรหน่วยงานที่สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมชมรม อาสายุวกาชาดครบทุกอำเภอต่อเนื่อง 2 ปี จำนวน 2 ราย ในโอกาสฉลอง 97 ปี วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ณ ห้องประชุมศิริ สิริโยธิน ชั้น 4 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ สภากาชาดไทย สามารถชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่:https://goo.gl/CqZFfo

 


312 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้