สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ได้รับพระกรุณาธิคุณในเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก


สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ได้รับพระกรุณาธิคุณในเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
โพสเมื่อ : 25 / 01 / 2019 - 14:04

วันที่ 24 มกราคม 2562 สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ได้รับพระกรุณาธิคุณในเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานพระวโรกาสให้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าเฝ้าเพื่อถวายสักการะ และประทานพระอนุญาตให้คณะได้มีโอกาสจัดพิธีถวายราชสักการะพระสรีรางคารสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


258 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 3 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้