ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด (ที่สมัครทาง online เท่านั้น)


ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด (ที่สมัครทาง online เท่านั้น)
โพสเมื่อ : 06 / 02 / 2019 - 10:42

ประกาศรายชื่อผู้ร่วมโครงการที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด (ที่สมัครทาง Online เท่านั้น) ระหว่างวันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน “ผิน แจ่มวิชาสอน” เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
นายธัชตะวัน เกษกานดา     โทรศัพท์ 082 652 8833
นายอาคม ควรอาจ           โทรศัพท์ 093 089 2030


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

823 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 2 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้