การอบรมวิทยากรยุวกาชาด เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ


การอบรมวิทยากรยุวกาชาด เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ : 15 / 02 / 2019 - 11:23

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนเข้าร่วม โครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งแบ่งเป็น 2 รุ่น ได้แก่
– รุ่นที่ 1 วันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2562
– รุ่นที่ 2 วันที่ 11 – 13 มีนาคม 2562
ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารจอดรถ 3 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
**ซึ่งหมดเขตรับสมัคร วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
1. บุคลากรจากหน่วยงานพัฒนาเยาวชน ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา (สังกัด สพฐ. กศน. และกรมราชทัณฑ์) และผู้สนใจในกิจกรรมกาชาด ยุวกาชาด ที่มีชมรมอาสายุวกาชาดในหน่วยงานของท่าน เท่านั้น!!
2. สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (2 วัน)
3. สามารถเป็นวิทยากรเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ และนำเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไปขยายผลให้กับเยาวชนในความรับผิดชอบของตนได้อย่างน้อย 40 คน ในปีงบประมาณ 2562
4. อายุไม่เกิน 50 ปี


สมัครออนไลน์ :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScirxxoa3G-JQ-sCX_STwtx_WwjknT7I21SyLIpKS5tg-ygyQ/viewform

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
02 252 5002-3 กด 1 ฝ่ายวิชาการ


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

1,441 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้