สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย นำพลังอาสายุวกาชาด จำนวน 173 คน จาก 9 สถาบันในจังหวัดตราดลงพื้นที่เพื่อฟื้นฟูต้นราชพฤกษ์


สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย นำพลังอาสายุวกาชาด จำนวน 173 คน จาก 9 สถาบันในจังหวัดตราดลงพื้นที่เพื่อฟื้นฟูต้นราชพฤกษ์
โพสเมื่อ : 11 / 03 / 2019 - 09:39

ในวันที่ 9 มีนาคม 2562 สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย นำพลังอาสายุวกาชาด จำนวน 173 คน จาก 9 สถาบันในจังหวัดตราด ได้แก่ กศน.อำเภอแหลมงอบ กศน.อำเภอเกาะช้าง กศน.อำเภอเมืองตราด กศน.อำเภอคลองใหญ่ กศน.อำเภอบ่อไร่ โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ วิทยาลัยสารพัดช่างตราด ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน ลงพื้นที่เพื่อฟื้นฟูต้นราชพฤกษ์ ด้วยการกำจัดวัชพืช พรวนดิน รดน้ำ 
ใส่ปุ๋ย และปลูกต้นไม้เพิ่มเติมเพื่อทดแทน และก่อให้เกิดความงดงามปกคลุมทั่วทุกพื้นที่ ที่สำนักงานยุวกาชาดได้ร่วมกันปลูกไว้เป็นปฐมฤกษ์ในโครงการป่าที่ภักดี เมื่อวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2561 ในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเริ่มต้นปีแห่งการฉลองกิจการยุวกาชาดไทย ที่จะอายุครบ 100 ปี ในวันที่ 27 มกราคม 2565 โดยการปลูกต้นราชพฤกษ์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อสร้างเป็นพื้นที่แลนด์มาร์คให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ อาทิ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การเรียนรู้พันธุ์ไม้มงคลจากสถานที่ดังกล่าว จำนวน 5 ไร่ ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด

ทั้งนี้ ในช่วง 6 เดือน นับจากนี้ไป สำนักงานยุวกาชาด มีแผนที่จะนำอาสายุวกาชาดลงพื้นที่เพื่อดูแลผืนป่าเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้ ให้เติบโต และสวยงาม รองรับนักท่องเที่ยว ที่นิยมความเป็นธรรมชรติ บนเนื้อที่ของศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน แห่งนี้


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 707 total views,  2 views today