ประสานความร่วมมือ ในการเป็นเจ้าภาพร่วมระหว่างสำนักงานยุวกาชาด และเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม จัดโครงการขยายฐานเยาวชนจิตอาสา และเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนจิตอาสาในการเป็นที่พึ่งพาของประชาชนอย่างยั่งยืน และ โครงการ Thai-Laos Red Cross Youth Capacity Builing ณ จังหวัดนครพนม


ประสานความร่วมมือ ในการเป็นเจ้าภาพร่วมระหว่างสำนักงานยุวกาชาด และเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม จัดโครงการขยายฐานเยาวชนจิตอาสา และเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนจิตอาสาในการเป็นที่พึ่งพาของประชาชนอย่างยั่งยืน และ โครงการ Thai-Laos Red Cross Youth Capacity Builing ณ จังหวัดนครพนม
โพสเมื่อ : 05 / 04 / 2019 - 10:04

วันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยและคณะ เข้าพบนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม นายปริญญา ธรเสนา ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม และนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม เพื่อประสานความร่วมมือ ในการเป็นเจ้าภาพร่วมระหว่างสำนักงานยุวกาชาด และเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม จัดโครงการขยายฐานเยาวชนจิตอาสา และเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนจิตอาสาในการเป็นที่พึ่งพาของประชาชนอย่างยั่งยืน และ โครงการ Thai-Laos Red Cross Youth Capacity Builing ณ จังหวัดนครพนม
ณ ศาลากลางจังหวัดนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคม 2562 โดยจะมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู ที่ปรึกษา เยาวชนจิตอาสา และผู้แทนจากสภากาแดงลาว มาร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้นกว่า 1,250 คน


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 783 total views,  1 views today