ประสานความร่วมมือ ในการเป็นเจ้าภาพร่วมระหว่างสำนักงานยุวกาชาด และเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม จัดโครงการขยายฐานเยาวชนจิตอาสา และเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนจิตอาสาในการเป็นที่พึ่งพาของประชาชนอย่างยั่งยืน และ โครงการ Thai-Laos Red Cross Youth Capacity Builing ณ จังหวัดนครพนม


ประสานความร่วมมือ ในการเป็นเจ้าภาพร่วมระหว่างสำนักงานยุวกาชาด และเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม จัดโครงการขยายฐานเยาวชนจิตอาสา และเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนจิตอาสาในการเป็นที่พึ่งพาของประชาชนอย่างยั่งยืน และ โครงการ Thai-Laos Red Cross Youth Capacity Builing ณ จังหวัดนครพนม
โพสเมื่อ : 05 / 04 / 2019 - 10:04

วันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยและคณะ เข้าพบนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม นายปริญญา ธรเสนา ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม และนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม เพื่อประสานความร่วมมือ ในการเป็นเจ้าภาพร่วมระหว่างสำนักงานยุวกาชาด และเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม จัดโครงการขยายฐานเยาวชนจิตอาสา และเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนจิตอาสาในการเป็นที่พึ่งพาของประชาชนอย่างยั่งยืน และ โครงการ Thai-Laos Red Cross Youth Capacity Builing ณ จังหวัดนครพนม
ณ ศาลากลางจังหวัดนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคม 2562 โดยจะมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู ที่ปรึกษา เยาวชนจิตอาสา และผู้แทนจากสภากาแดงลาว มาร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้นกว่า 1,250 คน


254 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 2 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้