เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการอบรมที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด


เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการอบรมที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด
โพสเมื่อ : 19 / 04 / 2019 - 14:19

>>>เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการอบรมที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “ผิน แจ่มวิชาสอน”

>>>คุณสมบัติผู้เข้าอบรม – ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา

– โรงเรียนในสังกัด สพฐ./กศน./เรือนจำ และทัณฑสถาน

>>>สมัครออนไลน์ได้คลิ๊ก: https://bit.ly/2XudkPt ปิดรับสมัครวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมในวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ทาง Facebook: อาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย และ website: thaircy.redcross.or.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นายธนกร ชีวโกเศรษฐ 085-590-4949 นางสาวสิริรัตน์ พุ่มแก้ว 097-274-4664


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

892 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้