สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลาร่วมกับสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดอบรมวิทยากรยุวกาชาดรุ่นที่ 1


สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลาร่วมกับสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดอบรมวิทยากรยุวกาชาดรุ่นที่ 1
โพสเมื่อ : 29 / 05 / 2019 - 14:25

28 พฤษภาคม 2562 ทพ.ญสุกรีติ กปิลกาญจน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมวิทยากรยุวกาชาด ซึ่งสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลาร่วมกับสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 1 แบบอยู่ค่ายพักแรม ระหว่างวันที่ 28-31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท จังหวัดสงขลา การอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมต่างๆ ของการดำเนินเการอบรมเยาวชน รวมถึงการสานต่อภารกิจของสภากาชาดไทย ในกาารบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และช่วยเหลือผู้เดือดร้อนต่อไป


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 1,033 total views,  1 views today