โครงการสัมมนาอาสาสมัครพึ่งพาได้ของสังคม


โครงการสัมมนาอาสาสมัครพึ่งพาได้ของสังคม
โพสเมื่อ : 01 / 05 / 2019 - 09:12

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดโครงการสัมมนาอาสาสมัครพึ่งพาได้ของสังคม โดยนายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ พร้อมบรรยายพิเศษ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2562 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 221 คน อาทิ เหล่ากาชาด 77 จังหวัด / ผู้บริหารระดับอุดมศึกษา / ผู้บริหารระดับอาชีวะศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดเอกชน และผู้บริหารโรงเรียนสาธิต เพื่อปลูกฝังเยาวชนให้เป็นผู้มีจิตอาสา และจัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อเปิดโลกทัศน์ของเยาวชนให้กว้างขึ้น รวมถึงสร้างความเข้าใจในภารกิจงานอาสาสมัครของสภากาชาดไทย ประเภทอาสายุวกาชาด เตรียมพร้อมร่วมงานกับสำนักงานยุวกาชาดในอนาคตต่อไป


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 969 total views,  1 views today