สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลาร่วมกับสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดอบรมวิทยากรยุวกาชาดรุ่นที่ 1


สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลาร่วมกับสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดอบรมวิทยากรยุวกาชาดรุ่นที่ 1
โพสเมื่อ : 29 / 05 / 2019 - 14:25

28 พฤษภาคม 2562 ทพ.ญสุกรีติ กปิลกาญจน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมวิทยากรยุวกาชาด ซึ่งสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลาร่วมกับสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 1 แบบอยู่ค่ายพักแรม ระหว่างวันที่ 28-31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท จังหวัดสงขลา การอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมต่างๆ ของการดำเนินเการอบรมเยาวชน รวมถึงการสานต่อภารกิจของสภากาชาดไทย ในกาารบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และช่วยเหลือผู้เดือดร้อนต่อไป


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

615 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้