จังหวัดสระแก้ว ประชุมภาคีเครือข่าย เพื่อขยายฐานเยาวชนจิตอาสาสภากาชาดไทย


จังหวัดสระแก้ว ประชุมภาคีเครือข่าย เพื่อขยายฐานเยาวชนจิตอาสาสภากาชาดไทย
โพสเมื่อ : 31 / 05 / 2019 - 10:43

ในวันนี้ ( 31 พฤษภาคม 2562 ) ที่ห้องประชุมบูรพา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานการประชุมภาคีเครือข่าย ยุวกาชาด จังหวัดสระแก้ว ตามโครงการ “ขยายฐานเยาวชนจิตอาสาและเสริมสร้างศักยภาพเยาวชน จิตอาสาในการเป็นที่พึ่งของประชาชน อย่างยั่งยืน” และบรรยายพิเศษเรื่อง “อาสาสมัครสภากาชาดไทย และการเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ”


478 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 3 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้