ผู้แทนยุวกาชาด เข้ากราบลาและรับโอวาท จากเลขาธิการสภากาชาดไทย


ผู้แทนยุวกาชาด เข้ากราบลาและรับโอวาท จากเลขาธิการสภากาชาดไทย
โพสเมื่อ : 14 / 06 / 2019 - 12:23

ผู้แทนยุวกาชาด เข้ากราบลาและรับโอวาท จากเลขาธิการสภากาชาดไทย ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรับรองชั้น 1 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด นำผู้แทนยุวกาชาดเข้ากราบลาและรับโอวาท จากนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ในโอกาสที่สำนักงานยุวกาชาด จะส่งผู้แทนยุวกาชาดไปร่วมกิจกรรมกาชาด ยุวกาชาดในต่างประเทศ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่โครงการเข้าร่วมเจรจาความร่วมมือเพื่อจัดทำบทเรียนการเรียนรู้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเพื่อเยาวชน (Exploring Humanitarian Law : EDUCATION MODULES FOR YOUNG PEOPLE – EHL) ซึ่งนางสาวตรีนุช สันติกุล หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เดินทางไปร่วมโครงการฯ ร่วมกับสำนักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2562 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน , การประชุม The 4th International Youth Meeting ณ เมืองซอลเฟริโน สาธารณรัฐอิตาลี ระหว่างวันที่ 17-23 มิถุนายน 2562 เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการก่อตั้งสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) โดยมี นายคุณาวุฒิ ศรีปัญญา วิทยาจารย์ สำนักงานยุวกาชาด นายธีรนัย กองศรี และนางสาวชลาพร ขุนทอง อาสายุวกาชาด สังกัดชมรมอาสายุวกาชาด สำนักงานยุวกาชาด และ โครงการ The 64th International Study and Friendship Camp 2019 ณ เมืองLangenlois สาธารณรัฐออสเตรีย ระหว่างวันที่ 8 – 22 กรกฎาคม 2562 โดย นางสาวกาญจนา วงค์ษา และนางสาวสุนิตา วาสนา อาสายุวกาชาด สังกัดชมรมอาสายุวกาชาด สำนักงานยุวกาชาด เข้าร่วมโครงการฯ ในการเข้าพบท่านเลขาธิการสภากาชาดไทย ครั้งนี้ ท่านได้มอบ พระพุทธปฏิมาสุวรรณภูมิสิริโชค พร้อมทั้งอวยพรให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ เก็บเกี่ยวประสบการณ์และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อย่างเต็มที่


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 843 total views,  1 views today