สำนักงานยุวกาชาดจัดอบรมอาสายุวกาชาดเรื่องการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR และการสำลัก Choking


สำนักงานยุวกาชาดจัดอบรมอาสายุวกาชาดเรื่องการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR และการสำลัก Choking
โพสเมื่อ : 17 / 06 / 2019 - 16:09

วันนี้ (17 มิถุนายน 2562) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 15 อาคารจอดรถ 3 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมอาสายุวกาชาดเรื่องการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR และการสำลัก Choking นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด กล่าวว่า การจัดอบรมอาสายุวกาชาดในครั้งนี้ ได้กำหนดจัดอบรมเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 300 คน คือ รุ่นที่ 1 วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2562 และรุ่นที่ 2 วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2562 ซึ่งการอบรมเรื่อง CPR และ Choking ได้รับความสนใจจากเยาวชนเป็นจำนวนมาก เพราะเห็นถึงประโยชน์ของการมีความรู้ในเรื่องดังกล่าว ว่าสามารถช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นได้จริง อีกทั้งยังได้ฝึกทักษะการทำ CPR อย่างจริงจัง จนมั่นใจว่าสามารถนำความรู้ไปใช้ในเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ อนึ่ง การเรียนรู้เรื่อง CPR และการช่วยเหลือผู้สำลัก Choking มีหัวใจหลักของการช่วยได้หรือไม่ อยู่ที่เรามีเวลาเท่าไหร่ เพราะการช่วยผู้ที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นและหยุดหายใจกะทันหัน เราจะมีเวลาเพียงแค่ 4 นาทีทองเท่านั้น เพราะสมองขาดออกซิเจนได้ไม่เกิน 4-6 นาที ถ้าเกินกว่า 6 นาที จะทำให้เซลล์สมองตาย ส่งผลให้เกิดความพิการทางสมอง ฉะนั้น การที่เรามีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการทำ CPR และการช่วยเหลือผู้สำลัก Choking อย่างถูกวิธี จะทำให้เราสามารถช่วยชีวิตผู้อื่นได้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังข้อความที่กล่าวเอาไว้ว่า “รู้แล้วไม่ได้ใช้ ดีกว่าเวลาที่เราจะใช้ แล้วเราไม่รู้” ในโอกาสนี้ สำนักงานยุวกาชาดได้เชิญวิทยากรเครือข่ายเรื่อง CPR คน ซึ่งเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสังกัด กศน. สพฐ. อาชีวศึกษา อุดมศึกษา หน่วยงานเอกชน และอดีตเจ้าหน้าที่ของสำนักงานยุวกาชาดมาร่วมเป็นทีมวิทยากรให้กับสำนักงานยุวกาชาด ในครั้งนี้ด้วย เพื่ออบรมและถ่ายทอดความรู้เรื่องนี้ให้กับเยาวชนและอาสายุวกาชาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ส่งเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้ในการใช้เครื่อง AED อย่างถูกต้องอีกด้วย


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 571 total views,  1 views today