สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย นำพลังอาสายุวกาชาด และเยาวชนจิตอาสาจาก 11 สถาบันในจังหวัดตราด ลงพื้นที่เพื่อดูแลบริเวณพื้นที่ปลูกต้นราชพฤกษ์ สานต่อโครงการป่าที่ภักดี


สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย นำพลังอาสายุวกาชาด และเยาวชนจิตอาสาจาก 11 สถาบันในจังหวัดตราด ลงพื้นที่เพื่อดูแลบริเวณพื้นที่ปลูกต้นราชพฤกษ์ สานต่อโครงการป่าที่ภักดี
โพสเมื่อ : 04 / 06 / 2019 - 09:58

ในวันที่ 1 มิถุนายน 2562 สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย นำพลังอาสายุวกาชาด และเยาวชนจิตอาสาจาก 11 สถาบันในจังหวัดตราด ได้แก่ ชมรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอคลองใหญ่, กศน.อำเภอเขาสมิง, กศน.อำเภอเมืองตราด, โรงเรียนตราษตระการคุณ,โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์, วิทยาลัยสารพัดช่างตราด, โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร, โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม, โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์, วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ และโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม รวมจำนวน 142 คน ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน ลงพื้นที่เพื่อดูแลบริเวณพื้นที่ปลูกต้นราชพฤกษ์ สานต่อโครงการป่าที่ภักดี โอกาสเดียวกันนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลาหลวงพ่อแดง และศาลาราชการุณย์ เพื่อรองรับผู้มาใช้บริการพักผ่อนหย่อนใจ ณ สถานที่แห่งนี้อีกด้วย


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

444 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้