อบรม CPR และ การสำลัก Choking


อบรม CPR และ การสำลัก Choking
โพสเมื่อ : 10 / 06 / 2019 - 16:18

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15-30 ปี
เข้ารับการอบรมเรื่องการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR และการสำลัก Choking
โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น ได้แก่
– รุ่นที่ 1 วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 – 17.00 น.
– รุ่นที่ 2 วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 – 17.00 น. (เต็ม)

ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารจอดรถ 3 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ***ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

การเข้าร่วมการอบรม
1. เปิดรับสมัครออนไลน์ วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป (กรณีที่กดเลือกรุ่นไม่ได้ แสดงว่ารุ่นนั้นๆ เต็มแล้ว)
2. ประกาศรายชื่อเฉพาะผู้ที่สมัครออนไลน์ ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. พร้อมยืนยันสิทธิ์การเข้ารับการอบรม
3. กรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถมาร่วมการอบรมได้ กรุณาโทรแจ้งผู้ประสานโครงการ ก่อนล่วงหน้าก่อนถึงวันอบรม เนื่องจากจะมีผลกระทบต่องบประมาณการจัดงานของสภากาชาดไทย

สมัครเข้าร่วมการอบรม คลิ๊กเลย!! >>> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnjVlDowgfG6g_b0YmjORCh-LyaoqXKqyb3QJ5AHfH0eX6sg/viewform

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
นางสาวสิริรัตน์ พุ่มแก้ว โทร 097 274 4664
นางธารารัตน์ จำปาวัตตะ โทร 064 987 9364
หรือ ฝ่ายวิชาการ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย โทร 02 252 5002-3 กด 1


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

3,721 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 2 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้