ชมรมอาสายุวกาชาด จังหวัดอุทัยธานี ศึกษาดูงาน


ชมรมอาสายุวกาชาด จังหวัดอุทัยธานี ศึกษาดูงาน
โพสเมื่อ : 12 / 07 / 2019 - 16:16

ในวันนี้ ชมรมอาสายุวกาชาดจังหวัดอุทัยธานี ประกอบด้วยโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมและโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม จำนวน 63 คน จากโครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด มุ่งสู่ค่านิยมหลัก 12 ประการ มาเยี่ยมชมกิจการสภากาชาดไทยในส่วนของสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย สถานเสาวภา(สวนงู) ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และพิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน และปลูกฝังจิตอาสาให้แก่อาสายุวกาชาดทั้งสองชมรม


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 903 total views,  1 views today