สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม โครงการ “ป่าที่ภักดี” นำอาสายุวกาชาด จากสถานศึกษา 6 แห่ง ใน จังหวัดตราด ดูแลต้นราชพฤกษ์ปลูกฝังให้เห็นความสำคัญ ของการดูแล รักษาป่า . ที่ศาลาราชการุณย์ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เข้าลาน จ.ตราด


สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม โครงการ “ป่าที่ภักดี” นำอาสายุวกาชาด จากสถานศึกษา 6 แห่ง ใน จังหวัดตราด ดูแลต้นราชพฤกษ์ปลูกฝังให้เห็นความสำคัญ ของการดูแล รักษาป่า . ที่ศาลาราชการุณย์ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เข้าลาน จ.ตราด
โพสเมื่อ : 22 / 07 / 2019 - 09:08

สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม โครงการ “ป่าที่ภักดี” นำอาสายุวกาชาด จากสถานศึกษา 6 แห่ง ใน จังหวัดตราด ดูแลต้นราชพฤกษ์ปลูกฝังให้เห็นความสำคัญ ของการดูแล รักษาป่า . ที่ศาลาราชการุณย์ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เข้าลาน จ.ตราด สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดโครงการ ป่าที่ภักดี ปี 2562 โดยมีน้องๆนักเรียน เยาวชน ที่มีอายุตั้งแต่ 15-30 ปี จาก 6 สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดตราด ประกอบด้วย โรงเรียนตราษตระการคุณ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ วิทยาลัยสารพัดช่างตราดและ กศน.อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ร่วมทั้งสิ้น 113 คน เข้าร่วมโครงการ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการให้ความรู้กับเยาวชน ในเรื่องบทบาทหน้าที่ ความสำคัญ ความเป็นมาของสภากาชาดไทย และประวัติความเป็นมาของศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เข้าล้าน จังหวัดตราด และการดูแลพื้นที่ปลูกต้นราชพฤกษ์ เป็นการสานต่อโครงการ “ป่าที่ภักดี” ที่จัดขึ้นเฉลิมพระเกียรติเมื่อครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 และเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากิจการยุวกาชาดไทยครบ 96 ปี “8 รอบสถาปนา ก้าวสู่ 10 ทศวรรษที่ยั่งยืน” เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการสานต่อให้น้องเยาวชนได้ลงพื้นที่บำเพ็ญประโยชน์ ดูแลต้นราชพฤกษ์ ด้วยการทำหลักค้ำยันรอบๆต้นไม้ ไว้เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากแรงลมและสภาพแวดล้อมอื่นๆ เพื่อให้ต้นราชพฤกษ์เหล่านี้ เจริญเติบโตเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ เมื่อต้นราชพฤกษ์ออกดอกที่มีสีเหลืองสวยงามก็จะทำให้พื้นที่แห่งนี้เป็นแลนมาร์คแห่งใหม่ของนักท่องเที่ยวอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝกรอบบึง ในศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย ซึ่งเป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้กับทะเลเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญที่คอยเสริมให้กับประชาชนในพื้นที่ในด้านการเกษตร . นายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ กล่าวว่า ในกิจกรรมวันนี้เป็นโครงการ ป่าที่ภักดี ที่นำน้องๆ อาสายุวกาชาด ช่วยกันสานต่อดูแลต้นราชพฤกษ์จำนวนกว่า 860 ต้น ที่ปลูกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย เมื่อช่วงปี 2561 ที่ผ่านมา โดยกิจกรรมในวันนี้เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งมีน้องๆ เยาวชนอาสายุวกาชาดในพื้นที่ จังหวัดตราด จาก 6 สถานศึกษา จำนวนกว่า 113 คน มาเข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆเดือน เพื่อสานต่อสืบสานดูแลผืนป่าแห่งนี้ให้เติบโตเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ อีกทั้งยังเป็นการให้ความรู้กับเยาวชนในเรื่องของกาชาดและบทบาทความสำคัญพื้นที่ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย หน้าที่ของอาสายุวกาชาดที่มีของชุมชน และความรู้อื่นๆอีกมากมาย ซึ่งก็อยากเชิญชวนน้องๆเยาวชนในพื้นที่ จังหวัดตราด ที่มีอายุตั้งแต่ 15 – 30 ปี มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไป ที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยจะจัดขึ้น ในวันที่ 24 สิงหาคม 2562 สถานศึกษาในจังหวัดตราดที่มีเยาวชนอายุ 15-30 ปี สนใจที่จะร่วมกิจกรรม กับสำนักงานยุวกาชาด ติดต่อประสานงานได้ที่ 02-2525002-3 กด 1


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 663 total views,  1 views today