คณะผู้แทนสภากาชาดญี่ปุ่น สาขามิยากิเยี่ยมชมกิจการกาชาด – ยุวกาชาดไทย


คณะผู้แทนสภากาชาดญี่ปุ่น สาขามิยากิเยี่ยมชมกิจการกาชาด – ยุวกาชาดไทย
โพสเมื่อ : 20 / 08 / 2019 - 15:58

คณะผู้แทนสภากาชาดญี่ปุ่น สาขามิยากิ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ ครูผู้นำ จำนวน 5 คน และสมาชิกยุวกาชาด จำนวน 7 คน รวมทั้งสิ้น 12 คน เยี่ยมชมกิจการกาชาด – ยุวกาชาดไทย ระหว่างวันที่ 30 กรกฏาคม ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 โดยเยี่ยมชมกิจการของสำนักงานต่างๆ ของสภากาชาดไทย ได้แก่ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สถานเสาวภา (ในส่วนของการผลิตชีววัตถุ และสวนงู) และสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย โอกาสเดียวกันนี้ คณะผู้แทนฯ ได้ไปร่วมกิจกรรรมกับชมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนราชินีบน ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ได้แก่ การร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการป้องกันและการเตรียมรับภัยพิบัติ การศึกษาดูงานกิจกรรมอาสายุวกาชาดอีกด้วย


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 506 total views,  1 views today