คณะผู้แทนสภากาชาดญี่ปุ่น สาขามิยากิ จำนวน 12 คน เยี่ยมชมกิจการกาชาด – ยุวกาชาดไทย วันที่ 30 กรกฏาคม – 5 สิงหาคม 2562


คณะผู้แทนสภากาชาดญี่ปุ่น สาขามิยากิ จำนวน 12 คน เยี่ยมชมกิจการกาชาด – ยุวกาชาดไทย วันที่ 30 กรกฏาคม – 5 สิงหาคม 2562
โพสเมื่อ : 05 / 08 / 2019 - 16:22

คณะผู้แทนสภากาชาดญี่ปุ่น สาขามิยากิ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ ครูผู้นำ จำนวน 5 คน และสมาชิกยุวกาชาด จำนวน 7 คน รวมทั้งสิ้น 12 คน เยี่ยมชมกิจการกาชาด – ยุวกาชาดไทย ระหว่างวันที่ 30 กรกฏาคม ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 โดยเยี่ยมชมกิจการของสำนักงานต่างๆ ของสภากาชาดไทย ได้แก่ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สถานเสาวภา (ในส่วนของการผลิตชีววัตถุ และสวนงู) และสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย โอกาสเดียวกันนี้ คณะผู้แทนฯ ได้ไปร่วมกิจกรรรมกับชมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนราชินีบน ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ได้แก่ การร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการป้องกันและการเตรียมรับภัยพิบัติ การศึกษาดูงานกิจกรรมอาสายุวกาชาดอีกด้วย


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 640 total views,  2 views today