นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย บรรยายพิเศษเรื่อง อาสาสมัครสภากาชาดไทย และการเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ


นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย บรรยายพิเศษเรื่อง อาสาสมัครสภากาชาดไทย และการเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ : 21 / 08 / 2019 - 14:03

นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย บรรยายพิเศษให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ในจังหวัดนครพนม เรื่อง อาสาสมัครสภากาชาดไทย และการเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ในโครงการประชุมภาคีเครือข่ายยุวกาชาดเพื่อการสรรหาเยาวชนจิตอาสา ณ ห้องประชุมนาคราช อาคารศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 1,263 total views,  2 views today