พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2562


พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 27 / 08 / 2019 - 11:53

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมอาคารสว่างวัฒนา โรงเรียนราชินี เขตพระนคร กรุงเทพฯ โดยมีในปีนี้มีสมาชิกยุวกาชาด จำนวน 276 คน เข้าร่วมในพิธี


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

1,139 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 3 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้