โครงการป่าที่ภักดี ปี 2562 ครั้งที่ 5


โครงการป่าที่ภักดี ปี 2562 ครั้งที่ 5
โพสเมื่อ : 27 / 08 / 2019 - 11:38

24 สิงหาคม 2562 สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ได้จัดโครงการป่าที่ภักดี ปี 2562 ครั้งที่ 5 ประจำเดือนสิงหาคม โดยมีน้องๆอาสายุวกาชาด ที่มีอายุตั้งแต่ 15-30 ปี กว่า 140 คน จาก 7 สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดตราด เข้าร่วมโครงการ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการให้ความรู้กับเยาวชน ในเรื่องบทบาทหน้าที่ ความสำคัญ ความเป็นมาของสภากาชาดไทย และประวัติความเป็นมาของศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เข้าล้าน จ.ตราด ที่มีความสำคัญในการให้ช่วยเหลือผู้อพยพลี้ภัยสงครามจำนวนนับแสนคนจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยศูนย์แห่งนี้เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย
นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง การสำลัก (Choking) และกิจกรรมดูแลพื้นที่ปลูกป่า บริเวณพื้นที่ปลูกต้นราชพฤกษ์ เป็นการสานต่อโครงการ “ป่าที่ภักดี” ที่จัดขึ้นเฉลิมพระเกียรติเมื่อครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 และเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากิจการยุวกาชาดไทยครบ 96 ปี “8 รอบสถาปนา ก้าวสู่ 10 ทศวรรษที่ยั่งยืน” เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการสานต่อให้น้องเยาวชนได้ลงพื้นที่บำเพ็ญประโยชน์ ดูแล บำรุงรักษา ผืนป่า อีกด้วย


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

283 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 3 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้