ประชุมเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านยุวกาชาด อาสายุวกาชาด ในสถานศึกษา


ประชุมเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านยุวกาชาด อาสายุวกาชาด ในสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 27 / 09 / 2019 - 14:15

วิทยากรจากสำนักงานยุวกาชาดร่วมบรรยายเรื่องการบริหารชมรมอาสายุวกาชาดและกิจกรรมอาสายุวกาชาดในปี 2563 ในโครงการ”ประชุมเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านยุวกาชาด อาสายุวกาชาด ในสถานศึกษา ณ สำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดเพชรบุรี โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ โดยมีครูจากสถานศึกษากว่า 17 แห่ง ร่วมประชุม เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนงานอาสายุวกาชาด ในจังหวัดเพชรบุรีต่อไป


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 559 total views,  1 views today