ประชุมพิจารณาร่างคู่มือวิทยากรยุวกาชาด


ประชุมพิจารณาร่างคู่มือวิทยากรยุวกาชาด
โพสเมื่อ : 09 / 09 / 2019 - 10:38

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดโครงการประชุมพิจารณาร่างคู่มือวิทยากรยุวกาชาด สำหรับการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด ระหว่างวันที่ 9-12 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร


282 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้