ประชุมเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านยุวกาชาด อาสายุวกาชาด ในสถานศึกษา


ประชุมเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านยุวกาชาด อาสายุวกาชาด ในสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 27 / 09 / 2019 - 14:15

วิทยากรจากสำนักงานยุวกาชาดร่วมบรรยายเรื่องการบริหารชมรมอาสายุวกาชาดและกิจกรรมอาสายุวกาชาดในปี 2563 ในโครงการ”ประชุมเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านยุวกาชาด อาสายุวกาชาด ในสถานศึกษา ณ สำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดเพชรบุรี โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ โดยมีครูจากสถานศึกษากว่า 17 แห่ง ร่วมประชุม เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนงานอาสายุวกาชาด ในจังหวัดเพชรบุรีต่อไป


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

217 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้