ประชุมเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านยุวกาชาด อาสายุวกาชาด ในสถานศึกษา


ประชุมเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านยุวกาชาด อาสายุวกาชาด ในสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 27 / 09 / 2019 - 14:15

วิทยากรจากสำนักงานยุวกาชาดร่วมบรรยายเรื่องการบริหารชมรมอาสายุวกาชาดและกิจกรรมอาสายุวกาชาดในปี 2563 ในโครงการ”ประชุมเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านยุวกาชาด อาสายุวกาชาด ในสถานศึกษา ณ สำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดเพชรบุรี โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ โดยมีครูจากสถานศึกษากว่า 17 แห่ง ร่วมประชุม เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนงานอาสายุวกาชาด ในจังหวัดเพชรบุรีต่อไป


330 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 3 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้