อาสายุวกาชาด สังกัดชมรมอาสายุวกาชาด สำนักงานยุวกาชาด จะเข้ารับรางวัลอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2562


อาสายุวกาชาด สังกัดชมรมอาสายุวกาชาด สำนักงานยุวกาชาด จะเข้ารับรางวัลอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2562
โพสเมื่อ : 21 / 10 / 2019 - 15:49

วันนี้อาสายุวกาชาดทั้ง 3 คน ได้แก่ นางสาวธวัลฉัตร บุญมาก นางสาวพิริยาพร อาจทวีกุล และนายเจษฎา กองสิงห์ อาสายุวกาชาด สังกัดชมรมอาสายุวกาชาด สำนักงานยุวกาชาด จะเข้ารับรางวัลอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2562

ซึ่งจะได้เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากหม่อมหลวงสราลี กิติยากร ผู้แทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในงานประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 27 และพิธีประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นและองค์กรที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น เนื่องในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 781 total views,  1 views today