คณะกุลบุตร กุลธิดา ปี 2561 ร่วมแถลงข่าวงานกาชาดประจำปี 2562


คณะกุลบุตร กุลธิดา ปี 2561 ร่วมแถลงข่าวงานกาชาดประจำปี 2562
โพสเมื่อ : 31 / 10 / 2019 - 09:41

คณะกุลบุตรและกุลธิดากาชาดร่วมแถลงข่าวงานกาชาดประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “เย็นศิระเพราะพระบริบาล เกิดสายธารการให้ที่งดงาม” ณ ศาลาภิรมย์ภักดี สวนลุมพินี กรุงเทพฯ ซึ่งงานกาชาดประจำปี 2562 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 24 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างเวลา 10.30-22.00 น. ณ สวนลุมพินี ถนนพระรามที่ 4นี้ด้วย ณ ศาลาภิรมย์ภักดีสวนลุมพินี ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

236 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้