เข้าพบนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


เข้าพบนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โพสเมื่อ : 11 / 11 / 2019 - 14:12

นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย
ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยและคณะ
เข้าพบนางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อประสานความร่วมมือ ในการเป็นเจ้าภาพร่วมระหว่างสำนักงานยุวกาชาดและเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการขยายฐานเยาวชนจิตอาสา และเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนจิตอาสาในการเป็นที่พึ่งพาของประชาชนอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 672 total views,  1 views today