ประกาศผลผู้ได้รับตำแหน่ง “โครงการสรรหากุลบุตรและกุลธิดากาชาด ประจำปี 2562


ประกาศผลผู้ได้รับตำแหน่ง “โครงการสรรหากุลบุตรและกุลธิดากาชาด ประจำปี 2562
โพสเมื่อ : 06 / 11 / 2019 - 09:20

 วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ท่านหญิงประภาพันธุ์ กรโกสียกาจ เสด็จเป็นประธานในพิธีประกาศผลผู้ได้รับตำแหน่ง “โครงการสรรหากุลบุตรและกุลธิดากาชาด ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้แก่ 

รางวัลกุลบุตรกาชาด ได้แก่ นายไกร สาตรักษ์ หมายเลข 13 วชิราวุธวิทยาลัย 

รางวัลกุลธิดากาชาด ได้แก่ นางสาวศศิ สุริยจันทราทอง หมายเลข 28 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รางวัลรองกุลบุตรกาชาด ได้แก่ นายภีรฉัตร ติยะโสภณจิต หมายเลข 15 มหาวิทยาลัยรังสิต

รางวัลรองกุลธิดากาชาด ได้แก่ นางสาวชนมาศ เอี่ยมพานิช หมายเลข 78 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รางวัลพิเศษ จำนวน 3 รางวัล 

รางวัล “Smart” ได้แก่ นายไกร สาตรักษ์ หมายเลข 13 วชิราวุธวิทยาลัย 

รางวัล “Strong” ได้แก่ นางสาวมาริษา แสงหมึก หมายเลข 30 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

รางวัล “Samart” ได้แก่ นายณฐชยนต์ สีเหลา หมายเลข 53 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 


308 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 2 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้