เข้าพบนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


เข้าพบนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โพสเมื่อ : 11 / 11 / 2019 - 14:12

นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย
ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยและคณะ
เข้าพบนางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อประสานความร่วมมือ ในการเป็นเจ้าภาพร่วมระหว่างสำนักงานยุวกาชาดและเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการขยายฐานเยาวชนจิตอาสา และเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนจิตอาสาในการเป็นที่พึ่งพาของประชาชนอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


374 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้