การอบรมอาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย จังหวัดฉะเชิงเทรา


การอบรมอาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย จังหวัดฉะเชิงเทรา
โพสเมื่อ : 25 / 11 / 2019 - 09:16

การอบรมอาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย จังหวัดฉะเชิงเทรา รุ่น 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

250 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 3 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้