แสดงความยินดีกับปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


แสดงความยินดีกับปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โพสเมื่อ : 28 / 11 / 2019 - 11:14

นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการฯ พร้อมผู้บริหารสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
เข้าแสดงความยินดีกับนายประเสริฐ บุญเรือง ซึ่งเป็นผู้มีอุปการคุณต่อกิจการยุวกาชาดได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ณ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

235 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 2 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้