ขยายฐานเยาวชนจิตอาสา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา RCYสัญจรวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา


ขยายฐานเยาวชนจิตอาสา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา RCYสัญจรวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
โพสเมื่อ : 10 / 01 / 2020 - 10:27

ขยายฐานเยาวชนจิตอาสา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (RCYสัญจรวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา) สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการขยายฐานเยาวชนจิตอาสาและเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนจิตอาสา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา โดยมีเยาวชนเข้าร่วมทั้งสิ้น 630 คน ทั้งนี้เยาวชนเหล่านี้จะได้เป็นกำลังสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เจริญก้าวหน้าสืบไป


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 598 total views,  1 views today