ขยายฐานเยาวชนจิตอาสา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (RCY สัญจรโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”)


ขยายฐานเยาวชนจิตอาสา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (RCY สัญจรโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”)
โพสเมื่อ : 10 / 01 / 2020 - 10:37

ขยายฐานเยาวชนจิตอาสา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (RCY สัญจรโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”) สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการขยายฐานเยาวชนจิตอาสาและเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนจิตอาสา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีเยาวชนเข้าร่วมทั้งสิ้น 300 คน ทั้งนี้เยาวชนเหล่านี้จะได้เป็นกำลังสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เจริญก้าวหน้าสืบไป


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 874 total views,  1 views today