อาสายุวกาชาดร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563


อาสายุวกาชาดร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
โพสเมื่อ : 13 / 01 / 2020 - 16:05

อาสายุวกาชาดร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.30-15.30 น. ณ พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง ได้เรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบต่างๆ ให้ทั้งความรู้ ความสนุกสนาน ความบันเทิง อีกทั้งสอดแทรกความรู้เรื่องหลักการกาชาด ภารกิจหลักของสภากาชาดไทย รวมทั้งปลูกฝังการมีจิตอาสาเพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักการทำประโยชน์เพื่อสังคม ดังคำขวัญวันเด็กปี 2563 ที่ว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 706 total views,  1 views today