ขยายฐานเยาวชนจิตอาสา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา RCYสัญจรวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา


ขยายฐานเยาวชนจิตอาสา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา RCYสัญจรวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
โพสเมื่อ : 10 / 01 / 2020 - 10:27

ขยายฐานเยาวชนจิตอาสา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (RCYสัญจรวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา) สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการขยายฐานเยาวชนจิตอาสาและเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนจิตอาสา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา โดยมีเยาวชนเข้าร่วมทั้งสิ้น 630 คน ทั้งนี้เยาวชนเหล่านี้จะได้เป็นกำลังสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เจริญก้าวหน้าสืบไป


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

161 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 2 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้