โครงการอบรมผู้อำนวยการฝึกอบรมประจำปี 2563


โครงการอบรมผู้อำนวยการฝึกอบรมประจำปี 2563
โพสเมื่อ : 13 / 01 / 2020 - 15:19

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยจัดโครงการอบรมผู้อำนวยการฝึกอบรมประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “ผิน แจ่มวิชาสอน”

เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารหน่วยงาน ที่มีการจัดกิจกรรมชมรมอาสายุวกาชาด สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝึกอบรมได้อย่างมีทักษะ สามารถวางแผนและบริหารจัดการโครงการอบรมอาสายุวกาชาดตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ อีกทั้งยังสามารถให้คำแนะนำแก่หน่วยงานอื่นๆ ในการจัดอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสภากาชาดไทยต่อไป

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ : ฝ่ายวิชาการ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย

อ. สิริรัตน์ พุ่มแก้ว  097 274 4664  , อ.ศรัญญา จอมแปง 093 194 9326


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

804 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 3 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้