อบรมผู้อำนวยการฝึกอบรม ประจำปี 2563


อบรมผู้อำนวยการฝึกอบรม ประจำปี 2563
โพสเมื่อ : 25 / 02 / 2020 - 15:53

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นายสราวุธ กองสุทธิ์ใจ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการเผยแพร่ทางการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมผู้อำนวยการฝึกอบรมประจำปี 2563 รุ่นที่ 8 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีนางสาวธาริกา วงศ์สินศิริกุล รองผู้อำนวยการฯ กล่าวรายงาน โอกาสเดียวกันนี้ นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ได้ให้เกียรติมาร่วมพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกชาดละกิจกรรมเยาวชน “ผินแจ่มวิชาสอน” เขตบางแค กรุงเทพมหานคร สำหรับการอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 67 คน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารหน่วยงาน ที่มีการจัดกิจกรรมชมรมอาสายุวกาชาด สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝึกอบรมได้อย่างมีทักษะ สามารถวางแผน
และบริหารจัดการโครงการอบรมอาสายุวกาชาดตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ อีกทั้งยังสามารถให้คำแนะนำแก่หน่วยงานอื่นๆ ในการจัดอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสภากาชาดไทยต่อไป


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 937 total views,  1 views today