เข้ากราบลาเลขาธิการสภากาชาดไทยไปสาธารณรัฐอินเดีย


เข้ากราบลาเลขาธิการสภากาชาดไทยไปสาธารณรัฐอินเดีย
โพสเมื่อ : 21 / 02 / 2020 - 15:18

นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย นำคณะผู้แทนยุวกาชาด จำนวน 6 คน เข้ากราบลาท่านเลขาธิการสภากาชาดไทย ไปร่วมกิจกรรมกาชาด ยุวกาชาดในต่างประเทศ ในโครงการค่ายยุวกาชาด “Youth for Humanity” ระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2563 ณ เมืองคุร์เคาน์ รัฐหรยาณา สาธารณรัฐอินเดีย ได้แก่

1. นายอาคม ควรอาจ วิทยาจารย์ ฝ่ายส่งเสริมอาสายุวกาชาด

2. นายกรพล จั่นจิรภัทร อาสายุวกาชาดสังกัดสำนักงานยุวกาชาด

3. นายธนพล ศุภโกศล อาสายุวกาชาดโรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

4. นางสาวปรียาลักษณ์ แฝงพงศ์กองสิน อาสายุวกาชาดโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

5. นางสาวโปรดปราน ยาวิไชย อาสายุวกาชาดโรงเรียนสา จังหวัดน่าน

6. นางสาวญาณิศา วิทยเวทานนท์ อาสายุวกาชาดโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยจังหวัดเชียงใหม่


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 599 total views,  1 views today