ขยายฐานเยาวชนจิตอาสา จังหวัดนครราชสีมา (RCY สัญจรโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์)


ขยายฐานเยาวชนจิตอาสา จังหวัดนครราชสีมา (RCY สัญจรโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์)
โพสเมื่อ : 05 / 02 / 2020 - 09:47

ขยายฐานเยาวชนจิตอาสา จังหวัดนครราชสีมา (RCY สัญจรโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์) สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการขยายฐานเยาวชนจิตอาสาและเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนจิตอาสา จังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 09.00-15.30 ณ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์จังหวัดนครราชสีมา โดยมีเยาวนเข้ารวมทั้งสิ้น 600 คน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการปลุกจิตอาสา บทบาทหน้าที่ของอาสายุวกาชาด และการปฐมพยาบาลการสำลัก(Choking)


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

136 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้