ขยายฐานเยาวชนจิตอาสา จังหวัดนครราชสีมา (RCY สัญจรโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์)


ขยายฐานเยาวชนจิตอาสา จังหวัดนครราชสีมา (RCY สัญจรโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์)
โพสเมื่อ : 05 / 02 / 2020 - 09:47

ขยายฐานเยาวชนจิตอาสา จังหวัดนครราชสีมา (RCY สัญจรโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์) สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการขยายฐานเยาวชนจิตอาสาและเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนจิตอาสา จังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 09.00-15.30 ณ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์จังหวัดนครราชสีมา โดยมีเยาวนเข้ารวมทั้งสิ้น 600 คน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการปลุกจิตอาสา บทบาทหน้าที่ของอาสายุวกาชาด และการปฐมพยาบาลการสำลัก(Choking)


34 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 2 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้