อาสายุวกาชาดออกหน่วยรับบริจาคโลหิต


อาสายุวกาชาดออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
โพสเมื่อ : 24 / 02 / 2020 - 10:36

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-12.00 น. สภานักเรียน 21 คน เป็นตัวแทนอาสายุวกาชาดโรงเรียนภูเขียวในการรับบริจาคโลหิต โดยเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอภูเขียว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

194 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้