ชมรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอเมืองแพร่ ร่วมต้านภัยโควิด -19 โดยแจกแผ่นพับให้ความรู้เรื่องโควิด-19 จำนวน 20


ชมรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอเมืองแพร่ ร่วมต้านภัยโควิด -19 โดยแจกแผ่นพับให้ความรู้เรื่องโควิด-19 จำนวน 20
โพสเมื่อ : 07 / 04 / 2020 - 18:53

7 เมษายน 2563 ชมรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอเมืองแพร่ ร่วมต้านภัยโควิด -19 โดยแจกแผ่นพับให้ความรู้เรื่องโควิด-19 จำนวน 20 ตำบลในอำเภอเมืองแพร่ และมอบหน้ากากอนามัยให้กับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดแพร่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจคัดกรองผู้มาติดต่อราชการ ณ ศาลากลางจังหวัดแพร่ บุคลากรที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่ที่ทำหน้าที่ในการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ในครั้งนี้ด้วย


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 679 total views,  2 views today