สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ประสานความร่วมมือกับกระทรวงแรงงาน รับมอบ ผลิตภัณฑ์ถุงซิปพลาสติก แบรนด์ HERO จากบริษัท คิงส์แบ็ก จำกัด จำนวน 102,000 ชิ้น


สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ประสานความร่วมมือกับกระทรวงแรงงาน รับมอบ ผลิตภัณฑ์ถุงซิปพลาสติก แบรนด์ HERO จากบริษัท คิงส์แบ็ก จำกัด จำนวน 102,000 ชิ้น
โพสเมื่อ : 24 / 04 / 2020 - 09:38

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ประสานความร่วมมือกับกระทรวงแรงงาน รับมอบ ผลิตภัณฑ์ถุงซิปพลาสติก แบรนด์ HERO จากบริษัท คิงส์แบ็ก จำกัด จำนวน 102,000 ชิ้น เพื่อนำไปใช้บรรจุหน้ากากผ้าสภากาชาดไทย ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID -19

วันนี้ (23 เม.ย. 63) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด และ นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน รับมอบผลิตภัณฑ์ถุงซิปพลาสติก จำนวน 102,000 ชิ้น จาก
นายทวี จุลศักดิ์ศรีสกุล กรรมการบริษัท คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก ภายใต้แบรนด์ “HERO” เพื่อนำไปใช้บรรจุหน้ากากผ้า รวมทั้งสิ่งของเอนกประสงค์ อาทิ เงิน เจลแอลกอฮอล์ขนาดพกพา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID -19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โอกาสเดียวกันนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด ยังได้มอบประกาศเกียรติคุณ ให้กับคิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก ภายใต้แบรนด์ “HERO” เพื่อความภาคภูมิใจแห่งตนและเป็นเกียรติประวัติแก่องค์กรสืบต่อไปสภากาชาดไทยรับมอบถุงซิปพลาสติก แบรนด์ HERO จำนวน 102,000 ชิ้นรูปภาพ 10 ภาพ


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 493 total views,  2 views today