ชมรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอเมืองแพร่ ร่วมต้านภัยโควิด -19 โดยแจกแผ่นพับให้ความรู้เรื่องโควิด-19 จำนวน 20


ชมรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอเมืองแพร่ ร่วมต้านภัยโควิด -19 โดยแจกแผ่นพับให้ความรู้เรื่องโควิด-19 จำนวน 20
โพสเมื่อ : 07 / 04 / 2020 - 18:53

7 เมษายน 2563 ชมรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอเมืองแพร่ ร่วมต้านภัยโควิด -19 โดยแจกแผ่นพับให้ความรู้เรื่องโควิด-19 จำนวน 20 ตำบลในอำเภอเมืองแพร่ และมอบหน้ากากอนามัยให้กับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดแพร่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจคัดกรองผู้มาติดต่อราชการ ณ ศาลากลางจังหวัดแพร่ บุคลากรที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่ที่ทำหน้าที่ในการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ในครั้งนี้ด้วย


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

148 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้