ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร นำอาสายุวกาชาดในชมรม ลงพื้นที่ให้ความรู้ เรื่องการทำหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ แก่ประชาชน 300 ครัวเรือน กว่า 2,100


ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร นำอาสายุวกาชาดในชมรม ลงพื้นที่ให้ความรู้ เรื่องการทำหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ แก่ประชาชน 300 ครัวเรือน กว่า 2,100
โพสเมื่อ : 07 / 04 / 2020 - 13:57

นายมงคล พลายชมพูนุท ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร นำอาสายุวกาชาดในชมรม ลงพื้นที่ให้ความรู้ เรื่องการทำหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ แก่ประชาชน 300 ครัวเรือน กว่า 2,100 คน ใน 7 ตำบลของอำเภอไทรงาม ได่แก่ ตำบลไทรงาม ตำบลมหาชัย ตำบลหนองไม้กอง ตำบลหนองคล้า ตำบลหนองทอง ตำบลพานทอง และตำบลหนองแม่แตง ในเรื่องของการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม 2563 ตำบลละ 2 ครั้ง เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงการแพร่ระบาดของโรคนี้ และร่วมมือร่วมใจกันไม่ให้เชื้อแพร่กระจายลงสู่ชุมชน พร้อมกันนี้ กศน.ไทรงามยังได้แจกให้กับประชาชนได้ใช้ป้องกันตัว และมอบให้กับโรงพยาบาลไทรงามเพื่อไว้ใช้สำหรับแจกประชาชน จำนวน 200 อัน มอบให้นายอำเภอ จำนวน 300 อัน และมอบให้กับด่านคัดกรอง โควิด-19 จำนวน 100 อัน

สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่: https://www.facebook.com/163046783760290/posts/3004633366268270?d=n&sfns=mo


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

161 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้