ชมรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอแม่สรวย สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมทำหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อCOVID-19


ชมรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอแม่สรวย สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมทำหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อCOVID-19
โพสเมื่อ : 08 / 04 / 2020 - 08:25

วันที่ 7 เมษายน 2563 ชมรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอแม่สรวย สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมทำหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ณ กศน.อำเภอแม่สรวย โดยมี ผอ.ศรานันท์ มีหวัง ประธานที่ปรึกษาชมรมพร้อมด้วยครูที่ปรึกษาฯ และอาสายุวกาชาดตลอดจนกิ่งกาชาดอำเภอแม่สรวย ร่วมกิจกรรม เพื่อนำไปส่งมอบให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.นำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ในการป้องกันโควิด-19 ต่อไป


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

57 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้