ชมรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอแม่สรวย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019


ชมรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอแม่สรวย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
โพสเมื่อ : 11 / 04 / 2020 - 15:11

วันที่ 10 – 11 เมษายน 2563 ชมรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอแม่สรวย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โควิด-19 ณ จุดคัดกรองพื้นที่ตำบลแม่สรวยและตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยแจกหน้ากากผ้า จำนวน 300 ชิ้นและเจลล้างมือ 150 ขวด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว
อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

70 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้