2476


2476
โพสเมื่อ : 13 / 05 / 2020 - 11:07

มีการจัดตั้งกรมพลศึกษาขึ้น กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ให้กิจการลูกเสือ และอนุสภากาชาด อยู่ในความดูแลของกรมพลศึกษาตั้งแต่นั้นมา


65 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 3 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้