2539 – 2540


2539 – 2540
โพสเมื่อ : 13 / 05 / 2020 - 11:10

พ.ศ.2539 กองยุวกาชาดได้จัดให้มีโครงการอาสายุวกาชาดอุดมศึกษาขึ้น โดยมุ่งหวังให้ระดมพลังหนุ่มสาวในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบ “อาสาสมัคร” ของกองยุวกาชาด

พ.ศ.2540 เปลี่ยนชื่อ กองยุวกาชาดสภากาชาดไทย เป็น สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 180 total views,  1 views today